CENOVNIK OGLAŠAVANJA NA WEBU - Promotivni cenovnik


Mesečni zakup celokupne strane  25.000,00RSD
Promotivna cena podrazumeva zakup oglasnog prostora u trajanju do 30 dana.

 

Naslovna strana sajta

A1 ( 720x90) - 15.000 RSD

B1 (250x100) - 10.000 RSD

C1 (250X100) - 8.000 RSD

Panonsko jutro

Sve ostale stranice

A2 ( 720x90) - 12.000 RSD

B2 (290x450) - 9.000 RSD

B3 (290x100) - 7.000 RSD

C2 (250X100) - 5.000 RSD

 

CENOVNIK  EMITOVANJA REKLAMNOG VREMENA

 

REKLAMNI TERMINI - cena 1 sekunde / RSD


08:00  - 12:00 h - 80,00

12:00  - 16:00 h - 70,00

16:00  - 19:00 h - 80,00

19:00  - 00:00 h - 170,00

00:00  - 08:00 h - 70,00

 

Korekcija cena u odnosu na delove program,pozicije i seče emisija  dopunjuje se koeficijentom u prime time:

 

Pre vesti  u 17:30, 20:00 i 22:00                            1,3k

Seče emisija,serija i filmova 19:00-00:00             1,2k

Za period 12:00-19:00: seče emisija,serija i filmova             1,1k

 

Gostovanje: do 60 minuta

Emitovanje: u prime time od 20:30h

Cena: 60.000,00

 

Gostovanje: do 30 minuta, ”Naš gost”

Emitovanje: Premijera: utorkom od 19:00 h do 19:30 h, repriza: sredom od 14:00 h

Cena: 42.000,00

 

Gostovanje: do 25 minuta, “Portret privrednika”

Emitovanje: Premijera: četvrtkom od 17:00h, repriza: petak 12h

Cena: 30.000,00

 

Gostovanje: do15 minuta, ”U ogledalu”

Emitovanje: Jutarnji program, repriza: istog dana u 16:00

Cena: 10.000,00

 

EMITOVANJE I PROIZVODNJA


Emitovanje priloga do 2 minuta u Jutarnjem programu - 5.000,00
Emitovanje priloga do 2 minuta u Vojvođanskim vestima - 10.000,00
Emitovanje reportaže do 15 minuta  - 30.000,00
Emitovanje reportaže do 30 minuta   - 60.000.00

 

EMITOVANJE EMISIJA DRUGIH PRODUKCIJSKIH KUĆA:
Emitovanje priloga do 2 minuta u Jutarnjem programu: 2.500,00
Emitovanje priloga do 2 minuta u Vojvođanskim vestima: 5.000,00
Emitovanje reportaže do 15 minuta  15.000,00
Emitovanje reportaže do 30 minuta  30.000.00

 

Najprostija montaža sa jednom kamerom bez animacija(telop) - 5.000,00-10.000,00

Reklama sa pričom:scenario-polusložena struktura (kamera+postprodukcija) - 10.000,00-20.000,00

Najsloženija struktura (scenario,postprodukcija sa 3D efektima i animacijom) - 5.000,00/sekund

 

SKALA POPUSTA ZA OGLAŠIVAČE (neto)

 

za godišnji promet do 250.000,00 RSD - 10%

za godišnji promet do 500.000,00 RSD - 15%

za godišnji promet do 1.000.000,00 RSD - 20%

za godišnji promet do 2.000.000,00 RSD - 25%

za godišnji promet do 3.000.000,00 RSD - 30%

 

AGENCIJSKI POPUST

 

Osnovni agencijski popust  od 20% stiče se potpisivanjem ugovora o oglašavanju.

 

OPŠTE ODREDBE


*Specijalni popust - umetničkim,pozorišnim,filmskim,muzičkim, verskim,turističkim i sportskim događajima,kao akcijama od javnog interesa i nevladinim organizacijama ,odobrava direktor.

*Sponzorstvo programskih blokova i emisija,kao i posebne poslovne i sponzorske aranžmane kao i barter aranžmane odobrava direktor.

*Ustupanje kopija produkcije RTV Panonija realizuje se prema cenovniku koji se odnosi na proizvodnju programa.

*RTV Panonija zadržava pravo promene cena svojih usluga u slučaju većih promena na tržištu novca.Po starom cenovniku se realizuju dispozicije emitovanja dostavljene tri dana pre promene cenovnika.

*Vreme emitovanja reklama određuje se prema terminima emisija.

*Emitovanje će biti omogućeno samo ako je reklamni materijal u skladu sa zakonskim propisima o oglašavanju,ima priloženu  deklaraciju i dostavljen je televiziji najmanje 48 sati pre emitovanja u propisnom formatu.

*Naknada za usluge reklama plaća se u roku od 10 dana od ispostavljene fakture.Za mesečne naloge po osnovu ugovora,faktura se izdaje u skladu sa Zakonom o PDV-u ,do 10.-og dana narednog meseca za predhodni mesec.

*Rok na reklamaciju na ispostavljenu fakturu je osam dana od datuma prijema fakture.Rok za prigovor za izvršenu uslugu je deset dana od dana emitovanja i izvan tog perioda prigovori neće biti razmatrani.

*Cene u cenovniku su bez uračunatog PDV-a.

*U slučaju zakašnjenja u plaćanju obračunava se zakonska zatezna kamata.

*RTV Panonija zadržava pravo na programske izmene.

*Garantuje se ravnopravan status svim oglašivačima.